30 listopada 2011

KOMPUTEROWY KURS ANGIELSKIEGO W BIBLIOTECE


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2 zaprasza wszystkie dzieci w wieku 6-12 lat na bezpłatny komputerowy kurs języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę z używaniem komputera. Każde dziecko może korzystać z kursu samodzielnie. Dokładnie tak, jak na co dzień korzysta z gier komputerowych. Wystarczy, aby uczyło się w bibliotece dwa razy w tygodniu przez niecałą godzinę, aby w ciągu kilku miesięcy można było zobaczyć pierwsze efekty nauki.
Kurs polega na połączeniu najnowszych technologii z tradycyjnym nauczaniem. Składa się z ponad 60 gier edukacyjnych, setek filmów, piosenek, „foto-lekcji” i ćwiczeń opracowanych przez ekspertów. Dzieci w świecie FunEnglish.pl przeżywają przygody wraz z bohaterami gier i filmów i uczą się bezpośrednio od native speakerów.
Kurs jest oparty o metodę immersion, polegającą na zanurzeniu w języku angielskim. FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne i sprawia, że dzieci mówią i myślą w języku angielskim. Dzięki temu postępy w nauce są znacznie szybsze niż w tradycyjnych metodach nauczania.
Kurs składa się z sześciu bloków podzielonych na 11 podrozdziałów. W skład każdego podrozdziału wchodzi: gra edukacyjna, krótki film, piosenka karaoke i „foto-lekcja” oraz ponad 20 ćwiczeń. Po przejściu przez wszystkie bloki dziecko zapozna się z prawie tysiącem zwrotów przydatnych w 90% sytuacji komunikacyjnych. Cały kurs zajmuje około dziewięciu miesięcy. Przez cały czas trwania kursu dzieci będą mogły liczyć na pomoc pracowników biblioteki. A po jego zakończeniu każde dziecko otrzyma specjalny certyfikat.
Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. Zarówno biblioteka, jak i dzieci uczestniczące w kursie, będą mogły także uczestniczyć w specjalnych konkursach organizowanych przez FunEnglish.pl i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.

29 listopada 2011

Konkurs !!!

Gimnazjalistów i uczniów szkół średnich
 zapraszamy do udziału
w konkursie plastycznym na najciekawszą kartkę świąteczną
pt. „Świąteczna kartka”
Prace konkursowe wykonane dowolną techniką , w dowolnym formacie należy dostarczyć do Biblioteki Miejskiej w Lidzbarku;
ul. Zamkowa 2 do 
10 grudnia 2011 roku.


28 listopada 2011

Konkurs poezji Czesława Miłosza

Dobiega końca Rok Czesława Miłosza - poety, eseisty, pisarza i noblisty. Człowieka, bez którego literatura polska nie mogłaby się obejść.  Ostatnim akordem upamiętniającym to wydarzenie był konkurs recytatorski poezji Miłosza "Żeby przez krótką chwilę...". Do konkursu przystąpili gimnazjaliści z Dłutowa i Lidzbarka oraz licealiści z lidzbarskiego Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego.

 

Cieszy nas fakt, że tak duża grupa młodzieży zechciała zmierzyć się z niełatwą poezją  Czesława Miłosza. Wysoki poziom konkursu świadczy o ogromnej wrażliwości poetyckiej uczestników konkursu.
"Najchętniej nagrodzilibyśmy wszystkim uczestników" - tak podsumowała konkurs  jedna z jurorek.
Komisja konkursowa po długich obradach przyznała
I miejsce Paulinie Brzozowskiej - Gimnazjum w Dłutowie,
II miejsce otrzymała Katarzyna Trzcińska - Gimnazjum w Dłutowie i III - Natalia Krzywania - Gimnazjum w Lidzbarku.
Ponadto przydzielono trzy równorzędne wyróżnienia, które otrzymali:
Robert Bońkowski - Gimnazjum w Lidzbarku,
Emilia Dąbrowska - Gimnazjum w Dłutowie,
Anna Lamtych - Gimnazjum w Dłutowie.Gratulujemy laureatom i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach. Wszystkim zaś serdecznie dziękujemy za udział  i przyjemną atmosferę podczas konkursu. 

Organizator dziękuje bardzo pani Grażynie Rozińskiej i pani Elżbiecie Wilamowskiej za udział w pracach komisji konkursowej.

26 listopada 2011

"Mistrz pięknego czytania"

Z małym poślizgiem, ale warto wspomnieć o tym doniosłym wydarzeniu.
16 listopada odbyła się w Bibliotece  kolejna już edycja konkursu pięknego czytania dla uczniów klas III szkół podstawowych,o zaszczytny tytuł "Mistrza pięknego czytania".

 Do konkursu przystąpili reprezentanci wszystkich szkół w naszej gminie.Celem konkursu było kształcenie umiejętności pięknego czytania, upowszechnianie utworów o dużej wartości literackiej. Zadaniem uczestników było piękne przeczytanie fragmentu książki Jeana- Philippe Arrou-Vignod „Jaśki”.

Jury miało duży problem z przyznaniem nagród, gdyż wszyscy uczniowie doskonale przygotowali się do powierzonego im zadania. Nawet trudne i obco brzmiące wyrazy nie sprawiły trudności.
„Mistrzem pięknego czytania” jednogłośnie i bezdyskusyjnie został


Marcin Rybicki Szkoła Podstawowa w Bryńsku.

Po długich i burzliwych obradach 
II miejsce otrzymała  Alicja Montowska - Szkoła Podstawowa w Słupie, III – Kinga Nowińska - Szkoła Podstawowa w Lidzbarku.
Przyznano także pięć równorzędnych wyróżnień, które otrzymali: Wiktoria Grenda - Szkoła Podstawowa w Kiełpinach, Natalia Jabłońska - Szkoła Podstawowa w Lidzbarku,
Klaudia Józefowicz - Szkoła Podstawowa w Dłutowie,
Piotr Kawka- Szkoła Podstawowa w Słupie,
Agata Rosa - Szkoła Podstawowa w Wąpiersku.
  

  
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i długopisy.
Organizator składa serdeczne podziękowania pani Jadwidze Marszak i pani Danucie Muszyńskiej za udział w pracach komisji konkursowej, nauczycielom  za przygotowanie i zgłoszenie uczniów do konkursu oraz rodzicom za zorganizowanie dojazdu.Idąc z duchem czasu i postępu, a także w celu lepszego kontaktu z naszymi, i nie tylko czytelnikam - zakładamy blog informacyjny naszej Biblioteki, na którym będziemy zamieszczać, na bieżąco i na gorąco wiadomości z Biblioteki. O tym co będzie się działo, lub o tym co już się wydarzyło, a także nasze przemyślenia, spostrzeżenia. Oczywiście to co związane z książką i wokół książki, bo popularyzacja i rozpowszechnianie czytelnictwa wśród tych najbardziej opornych to nasze główne przesłanie. Chcemy również pokazać, że współczesne biblioteki, a nasza Biblioteka do takiej grupy niewątpliwie należy, to miejsca tętniące życiem, łączące w sobie tradycje czytania książek z nowymi technologiami,takimi jak komputer czy internet.