24 kwietnia 2012

Światowy Dzień Książki

Wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Książki.


Uczniowie klas II Szkoły Podstawowej w Lidzbarku wspólnie z wychowawcami uczestniczyli w zajęciach na temat powstawania książki. To jak książka wygląda, jaki ma kształt i wielkość, to wszyscy wiemy, ale jak powstaje to już niekoniecznie. W czasie spotkania uczniowie poznawali etapy tworzenia książki, jak z pomysłu w głowie pisarza przeradza się w postać papierową, oglądali również książki nietypowe z odgłosami, ruchomymi ilustracjami oraz 3D, które wzbudziły ogromne zainteresowanie i entuzjazm.


Uczniowie starszych klas wzięli udział w warsztatach pisania gęsim piórem. Pisanie gęsim piórem, jak mówią niektórzy to "wyższa szkoła jazdy". Postanowiliśmy więc zmierzyć się z tym niezwykłym materiałem. Zajęcia dostarczyły nowych doświadczeń, a samo pisanie okazało się trudną, ale ciekawą sztuką. 


Imprezom towarzyszyła wystawa nietypowych książek dla dzieci.

23 kwietnia 2012


Biblioteka Miejska

zaprasza
do udziału w konkursie plastycznym

„MOJA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI” 

1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy Lidzbark.
2. Zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki do książki.
3. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę.
4. Każda praca powinna zostać podpisana: imię, nazwisko, szkoła.
5. Technika wykonania prac dowolna.
6. Na potrzeby konkursu zostanie powołane jury, które oceni prace.
7. Przy wyborze wyróżnionych prac będą brane pod uwagę:
Ø pomysłowość autora,
Ø estetyka wykonania pracy.
8. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody oraz dyplomy.

Prace należy dostarczyć do Biblioteki Miejskiej, ul. Zamkowa 2
 do 15 maja 2012 roku.

12 kwietnia 2012

Mały Mistrz Ortografii


Dziś o godzinie 9:00 w Bibliotece Miejskiej odbyła się już V edycja dyktanda ortograficznego. O tytuł Małego Mistrza Ortografii walczyło 19 uczniów ze szkół podstawowych z Dłutowa, Lidzbarka, Słupa i Wąpierska. Nad prawidłowym przebiegiem dyktanda czuwała pani Halina Mroczek - polonistka i  pani Maria Zielińska – dyrektor MGBP w Lidzbarku. 
Po dyktandzie uczniowie jednogłośnie stwierdzili, że było łatwe. 
Czy rzeczywiście było łatwe, okaże się dopiero po sprawdzeniu prac. Kto zostanie tegorocznym Małym Mistrzem Ortografii dowiemy się pod koniec kwietnia.
W ubiegłym roku tytuł Małego Mistrza Ortografii zdobył
Mikołaj Mierzyński uczeń Szkoły Podstawowej w Lidzbarku.

4 kwietnia 2012

"Przyłapani na czytaniu" - konkurs fotograficzny

Biblioteka Miejska w Lidzbarku przyłącza się do europejskiej inicjatywy „przyłapani na czytaniu”, której głównym celem jest promowanie czytelnictwa za pomocą różnych mediów. W związku z tym lidzbarska książnica ogłasza  konkurs fotograficzny
„Przyłapani na czytaniu”.
Chcemy w ten sposób pokazać, iż czytanie może stanowić świetną rozrywkę i być jedną z atrakcji, którymi wypełniamy swój wolny czas.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ,,PRZYŁAPANI NA CZYTANIU”

I. ORGANIZATOR I UCZESTNICY
Organizatorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku.
Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która nie zajmuje się profesjonalnie wykonywaniem zdjęć.
Za profesjonalistę uważa się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, umowę zlecenia, umowę o dzieło lub inną, której przedmiotem jest wykonywanie fotografii.
Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy miasta i gminy Lidzbark.


II. PRACE KONKURSOWE
 Fotografia ma przedstawiać elementy pozwalające powiązać ją z tematyką książki i czytelnictwa, najlepiej osobę „przyłapaną na czytaniu”. Celem konkursu jest pokazanie, jak i gdzie (w domu, w miejscach publicznych takich jak ulica, park, przychodnia, sklep, autobus itp.)czyta się książki.  Należy sfotografować osobę podczas czytania.
 Każdy uczestnik może nadesłać od 1 do 5 fotografii.
Fotografie należy składać w postaci odbitek formatu co najmniej 20x30 cm, w zaklejonej kopercie.
 W kopercie należy umieścić na osobnej kartce swoje dane osobowe : imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy.
Każda z fotografii powinna być oznaczona na odwrocie tytułem zdjęcia.
Koperty z pracami na konkurs należy składać w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku , ul. Zamkowa 2 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 15.05.2012r. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
Zgłoszenie prac na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż osoba nadsyłająca:
1. Jest jej autorem oraz, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do tej fotografii, a także, że prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich.
2.  Uczestnik przesyłając fotografię zapewnia, że osoba, która znajduje się na tej fotografii wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację.
3. Przyjmuje warunki regulaminu konkursu,
4. Wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji konkursu i idei czytelnictwa.
Nadsyłając prace na konkurs, autorzy wyrażają zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego "Przyłapani na czytaniu" w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

III. ROZWIĄZANIE KONKURSU
Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane 3 najlepsze zdaniem jury fotografie.
 Decyzja Jury jest ostateczna.
Fotografie dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
Organizator konkursu uzyskuje prawo do wykorzystania prac nagrodzonych.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej MGBP w Lidzbarku www.wbp.olsztyn.pl/~mgbplw, a zwycięzcy zostaną powiadomieni osobiście.

2 kwietnia 2012

Wystawa prac konkursowych "PISANKA WIELKANOCNA"


Serdecznie zapraszamy do oglądania pisanek wielkanocnych, wykonanych przez gimnazjalistów 
i uczniów szkół średnich, w konkursie plastycznym "PISANKA WIELKANOCNA".

Wystawę prac można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki do połowy kwietnia.