30 sierpnia 2018

Poznań Game Arena 2018


Zapraszamy serdecznie wszystkich entuzjastów gier komputerowych na wspólny wyjazd na międzynarodowe targi gier komputerowych.
 13 października 2018 roku w Poznaniu odbędą się  największe targi Game Arena w Polsce. Dołącz do największych i najważniejszych w Europie Środkowo- Wschodniej targów gier komputerowych i poznaj smak gamingowego szaleństwa! 
 Cosplayerzy, setki znanych Youtuberów i esportowców, kultowe produkcje, premierowe tytuły, najlepszy sprzęt, turnieje, konkursy z nagrodami, pokaz specjalnie przygotowanych dla fanów gier oraz mnóstwo innych atrakcji.
W programie między innymi:
- Ponad 850 stanowisk do grania
- Liderzy rynku gier komputerowych
- Najnowsze technologie multimedialne, w tym 
#VR#AR#MR
- Sprzęt komputerowy i gry w promocyjnych cenach
- Znani streamerzy, blogerzy, esportowcy i youtuberzy
- Turnieje na żywo m. in.
Counter-Strike: Global Offensive, Overwatch, World of Tanks oraz League of Legends
- Ponad 150 Cosplayerów 
- Indie Games Arena- Strefa Niezależnych Twórców Gier 
- Retro Games Arena - czytamy na oficjalnej stronie Targów.

Atrakcji moc zapraszamy więc serdecznie. 
Ilość miejsc ograniczona. 
Na zgłoszenia czekamy do 25 września 2018 roku.

21 sierpnia 2018

MGBP w Lidzbarku poszukuje informatyka.


Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku
 poszukuje kandydata na stanowisko pracy -  informatyk.

Wymagania:
 • wykształcenie średnie lub wyższe informatyczne,
 • kreatywność, sumienność,
 • dyspozycyjność, inicjatywa, zaangażowanie,
 •  motywacja do pracy,
 • umiejętności interpersonalne, pracy zespołowej i indywidualnej,
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność,
 • zainteresowania nowymi technologiami ,
 •  znajomość podstawowych informacji na temat sieci komputerowych (LAN, WLAN),
 •  umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego ( sprzęt nagłośnieniowy, projektor, konsola do gier),
 •  zaawansowana umiejętność obsługi komputera,
 •  umiejętność rozwiązywania problemów technicznych dotyczących sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 •  otwartość na naukę i przyswajanie nowych zagadnień.
Dodatkowymi atutami kandydata będą:
 • znajomości bibliotecznych programów obsługi zbiorów,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi,
 • znajomość zagadnień związanych z programowaniem, tworzeniem aplikacji.
Charakterystyka pracy na stanowisku informatyka:
 • praca w ramach umowy o pracę – 0,5 etatu,
 • czas pracy: 20 godzin w tygodniu – zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • udostępnianie stanowisk komputerowych i pomoc w korzystaniu z nich,
 • prowadzenie warsztatów komputerowych dla seniorów,
 • prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży wprowadzających w zagadnienia kodowania, robotyki z elementami elektroniki,
 • obsługa strony internetowej i BIP,
 • wykonywanie prac informatycznych związanych z funkcjonowaniem lokalnej sieci komputerowej;
 • diagnostyka i serwis sprzętu komputerowego,
 • kontrola legalności programów zainstalowanych na komputerach użytkowanych przez pracowników oraz czytelników biblioteki,
 • nadzorowanie sprzętu komputerowego w filia bibliotecznych (4 lokalizacje),
 • miejsce pracy: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2.
Przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2018 roku.


Dodatkowych informacji na temat specyfiki pracy udziela Dyrektor MGBP w Lidzbarku – Edyta Marszak.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV i listu motywacyjnego  do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2 do 30 sierpnia 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

1.      Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej RODO) Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark, e-mail: mgbplw@wbp.olsztyn.pl
2.      Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres e-mail: info@edpo.pl lub pocztą tradycyjną na adres biblioteki ul. Zamkowa 2, 13-230 Lidzbark.
3.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego:
a)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy),
b)      na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. na podstawie Państwa zgody – dotyczy dodatkowych danych podanych dobrowolnie, np. zdjęcia, danych kontaktowych lub innych niewymaganych w ogłoszeniu,
c)      na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO – tj. na podstawie Pańswtwa zgody, w przypadku podania danych informujących o stanie zdrowia.
4.      W przypadku danych, o których mowa w ppkt. a, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
5.      W przypadku danych, o których mowa w podpunktach b i c, podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata na stanowisko, a mianowicie przez 3 miesiące. Jeżeli zostaną Państwo wybrani w procesie rekrutacji na dane stanowisko to Państwa dokumenty rekrutacyjne zostaną włączone do akt osobowych i będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
7.      W przypadku negatywnego rozpatrzenia Państwa kandydatury, złożone dokumenty zostaną zniszczone.
8.      Ponadto jeżeli wyrażą Państwo odrębną zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, w CV proszę umieścić informację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla celów przyszłych rekrutacji w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Lidzbarku”. W tym przypadku Państwa dane będą przechowywane przez 2 lata od dnia złożenia dokumentów. Po tym czasie dokumenty zostaną zniszczone.
9.      Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
10.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.


14 sierpnia 2018

"Herbert w Lidzbarku" - literacka gra miejska.


"Herbert w Lidzbarku" to literacka gra miejska w oparciu o kody QR, popularyzująca życie i twórczość Zbigniewa Herberta. Pomysłodawcą i realizatorem gry jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku.

Do zabawy zapraszamy młodzież i dorosłych. Aby wziąć udział w grze potrzebne jest urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i aplikacją do odczytywania kodów QR ( np. QR Code Reader, QR Extreme lub inna).

Zadaniem uczestników jest odnalezienie  sześciu plakatów z zadaniami zaszyfrowanymi w kody QR. Plakaty rozmieszczone są na terenie miasta Lidzbark (centrum). Pierwszych dziesięć osób, które dostarczą do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku, ul. Zamkowa 2 prawidłowe odpowiedzi na wszystkie pytania otrzyma publikacje książkowe związane z twórczością Zbigniewa Herberta.


Start gry: 14.08.2018 r.


Lokalizacje plakatów z zadaniami:

pl. Hallera  - Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
ul. Nowy Rynek - Zadanie nr 3 i Zadanie nr 4
ul. Działdowska - Zadanie nr 5
ul. Nowa - Zadanie nr 6

Koniec gry: 24.08.2018 r.

Zapraszamy do zabawy !!!!