27 września 2012

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu KsiążkiW dniu 17 października b.r. (środa) o godzinie 16.00
w czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Lidzbarku
odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Przedmiotem dyskusji będzie książka
Alana Bennetta „Czytelniczka znakomita”
Ta bardzo zabawna powieść opisuje Jej Królewską Wysokość pochłoniętą pasją czytania. Pasja ta doprowadza do tego, że królowa zaczyna zaniedbywać obowiązki monarchini. Zaniepokojeni tą sytuacją dworzanie przygotowują spisek, który ma położyć kres tej według nich mało licującej z powagą Majestatu przygodzie.

Wszystkich:
· którzy lubią czytać,
· chcą porozmawiać o książkach,
· spędzić czas wśród osób o podobnych zainteresowaniach
                                bardzo serdecznie zapraszamy


Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki


20 września 2012

Spotkanie z poetką Janina Tarnawską

14 września w naszej Bibliotece odbyło się spotkanie autorskie "Wiatr mi powiedział" z poetką - przyrodnikiem Janiną Tarnawską, połączone z prezentacją multimedialną Michała Kosowicza, ilustrowane poezją śpiewaną przez Sylwię Kosowicz. Organizatorem spotkania była Komenda Hufca ZHP w Lidzbarku i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku.


Janina Tarnawska - nauczyciel, przyrodnik z wykształcenia i zamiłowania, absolwentka biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współautorka publikacji popularnonaukowych o tematyce przyrodniczej. Autorka tomików poezji: "Nasze rozmowy" (2010), "W słońcu i w deszczu" (2012).Uczestnicy spotkania otrzymali od autorki tomiki poezji oraz wydawnictwa albumowe ze zdjęciami przyrodniczymi między innymi autorstwa rodziny Kosowiczów.

13 września 2012

„Akademia Orange dla bibliotek”Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku bierze udział w programie Akademia Orange dla Bibliotek
Program prowadzony jest przez Fundację Orange na mocy porozumienia w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dnia 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by Biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Fundacja Orange udziela Bibliotekom dotacji finansowej w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności kosztów zapewnienia dostępu do Internetu w Bibliotekach i ich filiach.

W roku 2012 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Lidzbarku otrzymała dotację w wysokości 1.060,06 zł, z przeznaczeniem na edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników Biblioteki, a w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych
łączy internetowych w placówce głównej i filiach w Bryńsku, Dłutowie i Wąpiersku, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.