20 lutego 2018

Spotkania DKK.

5 marca (poniedziałek) godzina 15:30
zapraszamy na spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych
Omawiana będzie książka "Nic nie trwa wiecznie",   
której autorką jest Maureen Lee.  


26 marca (poniedziałek) godzina 11:30
zapraszamy na spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Omawiana będzie książka
"Magiczne tenisówki mojego przyjaciela Percy'ego"
której autorem jest Ulf Stark.
Spotkanie odbędzie się w bibliotece szkolnej
Szkoły Podstawowej Nr 1
  im. Tadeusza Kościuszki, ul. Działdowska 13.